ยูทิลิตี้ StorCLI แบบสแตนด์อโลน

17809
3/5/2018

บทนำ

ยูทิลิตี้บรรทัดคําสั่งเพื่อตรวจสอบสถานะและจัดการคอนโทรลเลอร์ เวอร์ชัน StorCli Unified (7.0813.00)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 16.9 MB
  • SHA1: 8DC17992BCC816ECBE4AA447B274C7819167D729

คำอธิบายโดยละเอียด

เวอร์ชันเดียวกันนี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โพสต์เป็นยูทิลิตี้แบบสแตนด์อโลนเพื่อความสะดวกของคุณ หากคุณดาวน์โหลดแพ็คเกจเฟิร์มแวร์ล่าสุด ยูทิลิตี้นี้อยู่ในไดเรกทอรี /StorCLI/ การรองรับระบบปฏิบัติการประกอบด้วย:

  • Efi
  • Freebsd*
  • Linux*
  • Solaris*
  • Ubuntu*
  • Vmware*
  • Windows*

มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมสิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้