ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) ใน Windows*

ดาวน์โหลด Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Linux*

ดาวน์โหลด StorCLI Standalone Utility

ดาวน์โหลด แพ็คเกจเฟิร์มแวร์ของ Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 และ Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Linux* for Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 และ Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Windows * สําหรับโมดูล RAID แบบรวม Intel RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 และ Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

ดาวน์โหลด โซลูชันไดรเวอร์ Windows * ที่มีความพร้อมในการใช้งานสูงสําหรับ Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ RAID ฮาร์ดแวร์สําหรับฮาร์ดแวร์ SAS สําหรับ VMWare * ESX 4