ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

StorCLI Standalone Utility

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Linux*

ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 และ Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

Firmware Package for Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 and Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 และ Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

High Availability Solution Linux* Driver for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

High Availability Solution Windows* Driver for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

High Availability Solution StorCLI for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044