ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

StorCLI Standalone Utility

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 และคอนโทรลเลอร์ RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

RAID CMDTool2 สําหรับ DOS, FreeBSD*, Linux*, Solaris* และ Windows*

ไดรเวอร์ SAS Hardware RAID สําหรับ VMWare* ESX 4

ไดรเวอร์ SAS HArdware RAID สําหรับ FreeBSD* 9.0, 8.3, 8.2, 7.4 (ทั้งเวอร์ชั่น x86 และ x64)

ยูทิลิตี้ RAID Management สําหรับ VMWare ESXi* 5