ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

StorCLI Standalone Utility

StorCLI โซลูชันความพร้อมใช้งานสูงสําหรับIntel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

ไดรเวอร์ SAS HArdware RAID สําหรับ FreeBSD* 9.0, 8.3, 8.2, 7.4 (ทั้งเวอร์ชั่น x86 และ x64)

ไดรเวอร์ SAS Hardware RAID สําหรับ VMWare* ESX 4