ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ยูทิลิตี้ StorCLI แบบสแตนด์อโลน

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 และ RS25AB080 คอนโทรลเลอร์, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

SAS HArdware RAID Driver สําหรับ FreeBSD * 9.0, 8.3, 8.2, 7.4 (ทั้งรุ่น x86 และ x64)

ไดร์เวอร์ SAS ฮาร์ดแวร์ RAID สําหรับ VMWare * ESXi 5