ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Firmware Package for Intel® Integrated RAID Modules RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 and Controllers RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008

ไดร์เวอร์ SAS ฮาร์ดแวร์ RAID สําหรับ VMWare * ESX 4

ไดร์เวอร์ SAS ฮาร์ดแวร์ RAID สําหรับ VMWare * ESXi 5