ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Linux*

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 และ Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

SAS HArdware RAID Driver สําหรับ FreeBSD * 9.0, 8.3, 8.2, 7.4 (ทั้งรุ่น x86 และ x64)

SAS Hardware RAID Driver for VMWare* ESXi 5