ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ยูทิลิตี้ StorCLI แบบสแตนด์อโลน

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel Integrated RAID Module RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 RMS3HC080 และ Intel RAID Controller RS3DC080 RS3DC040 RS3SC008 RS3MC044 RS3WC080

SAS HArdware RAID Driver สําหรับ FreeBSD * 9.0, 8.3, 8.2, 7.4 (ทั้งรุ่น x86 และ x64)

ไดร์เวอร์ SAS ฮาร์ดแวร์ RAID สําหรับ VMWare * ESXi 5

ไดร์เวอร์ SAS ฮาร์ดแวร์ RAID สําหรับ VMWare * ESX 4