ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 และคอนโทรลเลอร์ RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

RAID CMDTool2 สําหรับ DOS, FreeBSD*, Linux*, Solaris* และ Windows*

ไดรเวอร์ SAS Hardware RAID สําหรับ VMWare* ESX 4

ไดรเวอร์ Windows* โซลูชันความพร้อมใช้งานสูงสําหรับIntel RAID Controller RS25NB008, RS25SB008

ยูทิลิตี้ RAID Management สําหรับ VMWare ESXi* 5