ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

RAID CMDรีวิวเกี่ยวกับ DOS, FreeBSD*, Linux*, Solaris* และ Windows*

ไดรเวอร์ RAID ฮาร์ดแวร์ SAS เพื่อ VMWare* ESX 4

ไดรเวอร์ SAS HArdware RAID for FreeBSD* 9.0, 8.3, 8.2, 7.4 (ทั้งเวอร์ชั่น x86 และ x64)

ไดรเวอร์ Windows* โซลูชัน High Availability* Intel RAID Controller RS25NB008, RS25SB008

ยูทิลิตี้การจัดการ RAID เพื่อ VMWare ESXi* 5