บอร์ด Intel® FPGA

บอร์ด Intel® FPGA1 มอบสภาพแวดล้อมการออกแบบที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสูงสำหรับวิศวกร บอร์ดประกอบด้วยซอฟต์แวร์ การออกแบบอ้างอิง สายเคเบิล และฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรม บอร์ดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้:

  • นักพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถประเมินส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ วงจร หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดเพื่อพิจารณาว่าจะรวมรายการดังกล่าวไว้ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือไม่
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเขียนแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้

ต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ ติดต่อเราตอนนี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

บอร์ด Intel ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการอนุญาตอุปกรณ์จาก Federal Communications Commission (FCC) และไม่สามารถขายต่อหรือทำการตลาดในลักษณะอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์จาก FCC เสียก่อน การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บอร์ดจะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่รุนแรงต่อสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตและต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่รุนแรงได้