ตัวอย่างการออกแบบIntel® FPGA

ตัวอย่างการออกแบบของ Intel® นําเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสําหรับความท้าทายด้านการออกแบบทั่วไป การออกแบบเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากับระบบเฉพาะของคุณ และใช้ฟังก์ชันมากมาย เช่น ตัวกรอง ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การตรวจจับ/การแก้ไขข้อผิดพลาด การมอดูเลต/การดิมอดูเลต และการประมวลผลวิดีโอและภาพ

ตัวอย่างการออกแบบยังมีอยู่ในDesign Store สําหรับ Intel® FPGAsและRocketBoards.org

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้