ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet (LOM)

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055236

02/03/2023

ตารางเหล่านี้แสดงรายการ Intel® Ethernet Controller และระบบปฏิบัติการที่รองรับ (OS) ดูลิงก์ด้านล่างสําหรับไดรเวอร์ล่าสุดที่มีอยู่

หมาย เหตุ

ไดรเวอร์ที่เชื่อมโยงด้านล่างเป็นไดรเวอร์ Intel ทั่วไป

อุปกรณ์ของคุณอาจมีไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งเองเพื่อเปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเพื่อปรับปรุงการดําเนินการที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) จัดหาให้ ติดต่อ OEM สําหรับการอัปเดตล่าสุดและข้อมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

ไดรเวอร์บางตัวอาจไม่ได้รับการอัปเดตในทุกรุ่น

สําหรับการอัปเดตและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หมายเหตุรีลี สล่าสุด

รองรับ Windows* สําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 800

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows*
ไคล เอ็นต์
เซิร์ฟเวอร์ Windows*
10112008
R2
20122012
R2
201620192022
E810-CAM1
E810-CAM2
ICEA-ใช่---ใช่ใช่ใช่
E810-XXVAM2ICEA-ใช่---ใช่ใช่ใช่

 

การสนับสนุนโอเพนซอร์สสําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 800 ซีรี่ส์

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
9.1 & 8.7
Rhel
8.x (8.5 และก่อนหน้า)
SLES
15 SP4
SLES
15 SP3 และก่อนหน้า
SLES
12 SP5
SLES
12 SP4 และก่อนหน้า
Ubuntu*
22.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
Debian*
11
13 / 12.312.2 และก่อนหน้า
E810-CAM1
E810-CAM2
น้ำ แข็งใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
E810-XXVAM2น้ำ แข็งใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT

 

รองรับ Windows* สําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*เซิร์ฟเวอร์ Windows*
78.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
X722I40EBNS3ใช่2ใช่ใช่NS3-ใช่2ใช่ใช่ใช่
V710-AT2I40EA--ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X710-AT2
X710-TM4
I40EA--ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
XXV710-AM1
XXV710-AM2
I40EA--ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X710-AM2
X710-BM2
I40EA--ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
XL710-AM1
XL710-AM2
XL710-BM1
XL710-BM2
I40EA--ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่

การสนับสนุนโอเพนซอร์สสําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
9.1 & 8.7
Rhel
8.x (8.5 และก่อนหน้า)
SLES
15 SP4
SLES
15 SP3 และก่อนหน้า
SLES
12 SP5
SLES
12 SP4 และก่อนหน้า
Ubuntu*
22.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
Debian*
11
13 / 12.312.2 และก่อนหน้า
X722i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
V710-AT2i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X710-AT2
X710-TM4
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
XXV710-AM1
XXV710-AM2
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X710-AM2
X710-BM2
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
XL710-AM1
XL710-AM2
XL710-BM1
XL710-BM2
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT

รองรับ Windows* สําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 500

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*เซิร์ฟเวอร์ Windows*
788.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
X550-AT
X550-AT2
X550-BT2
IXSNS3NS3ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X540-AT2
X540-BT2
IXTNS3NS3ใช่2ใช่-NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่-
82599EB
82599ES
82599EN
IXNNS3NS3ใช่2ใช่-NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่-
X557-AT
X557-AT2
X557-AT4
Sxb-----NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่-

การสนับสนุนโอเพนซอร์สสําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 500

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
9.1 & 8.7
Rhel
8.x (8.5 และก่อนหน้า)
SLES
15 SP4
SLES
15 SP3 และก่อนหน้า
SLES
12 SP5
SLES
12 SP4 และก่อนหน้า
Ubuntu*
22.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
Debian*
11
13 / 12.312.2 และก่อนหน้า
X550-AT
X550-AT2
X550-BT2
ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X540-AT2
X540-BT2
ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
82599EB
82599ES
82599EN
ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X557-AT
X557-AT2
X557-AT4
ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT

รองรับ Windows* สําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 2.5 GbE

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*เซิร์ฟเวอร์ Windows*
788.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
I225-LME2F---ใช่ใช่----ใช่ใช่
I225-VE2F---ใช่ใช่------
I225-ITE2F---ใช่ใช่----ใช่ใช่
I226-LME2F---ใช่ใช่----ใช่ใช่
I226-VE2F---ใช่ใช่------
I226-ITE2F---ใช่ใช่----ใช่ใช่
หมาย เหตุIntel® PROSet สําหรับไดรเวอร์ Windows* Device Manager และ Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) สําหรับ Teaming และ VLANS จะไม่รองรับโดย I225/ I226

การรองรับโอเพนซอร์สสําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 2.5 GbE (igc)

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*Freebsd*Vmware*DPDK*
เคอร์เนล
5.4
เคอร์เนล
5.8
เคอร์เนล
5.16.18
Rhel
7.9
Rhel
8.1
Rhel
8.3
Rhel
8.6
Ubuntu*
18.04
Lts
Ubuntu*
20.04
Lts
Ubuntu*
22.04
Lts
13.0ESXi8.020.0522.07
I225-LMigc-ใช่ใช่-ใช่ใช่ใช่--ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
I225-Vigc-ใช่ใช่-ใช่ใช่ใช่--ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
I225-ITigc-ใช่ใช่--ใช่ใช่--ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
I226-LMigc--ใช่---ใช่----ใช่-ใช่
I226-Vigc--ใช่---ใช่----ใช่-ใช่
I226-ITigc--ใช่---ใช่----ใช่-ใช่
หมาย เหตุ

ไม่รองรับไดรเวอร์ igc แบบสแตนด์อโลน / out-of-tree

โปรดเข้าถึงเฉพาะไดรเวอร์ igc ในเวอร์ชัน kernel ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อกับ Red Hat Enterprise/ VMware / ชุมชน DPDK สําหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

รองรับ Windows* สําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbE

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*เซิร์ฟเวอร์ Windows*
788.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
I350-BT2
I350-AM2
I350-AM4
E1RNS3NS3ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I210-AT
I210-CL
I210-CS
I210-IS
I210-IT
E1RNS3NS3ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I211-ATE1RNS3NS3ใช่2ใช่ใช่------
I217-LM
I218-LM
E1DNS3NS3NS2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ในกล่องเท่านั้น/SNT--
I219-LME1DNS3NS3NS2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I217-V
I218-V
E1DNS3NS3NS2ใช่ใช่------
I219-VE1DNS3NS3NS2ใช่ใช่------
82579LME1CNS3NS3NS2ในกล่อง4
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
NS3ใช่2ใช่2กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
-
82579VE1CNS3NS3NS2ในกล่อง4
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
------
82574IT
82574L
E1QNS3กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
NS3ใช่2กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
-
82575EBE1QNS3กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
NS3ใช่2กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
-
82576EB
82576NS
E1QNS3กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
NS3ใช่2กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
-
82583VE1QNS3กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
------
82580EB
82580DB
E1RNS3กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
NS3ใช่2กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
-
หมาย เหตุIntel® PROSet สําหรับไดรเวอร์ Windows* Device Manager และ Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) สําหรับ Teaming และ VLANS จะไม่รองรับโดย I217/ I218/ I219

การรองรับโอเพนซอร์สสําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbE (igb)

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
9.1 & 8.7
Rhel
8.x (8.5 และก่อนหน้า)
SLES
15 SP4
SLES
15 SP3 และก่อนหน้า
SLES
12 SP5
SLES
12 SP4 และก่อนหน้า
Ubuntu*
22.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
Debian*
11
13 / 12.312.2 และก่อนหน้า
I350-BT2
I350-AM2
I350-AM4
igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I210-AT
I210-CL
I210-CS
I210-IS
I210-IT
igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I211-ATigbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
82575EBigbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
82576EB
82576NS
igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
82580EB
82580DB
igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT

การรองรับโอเพนซอร์สสําหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbE (e1000e)

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
เคอร์เนลที่รองรับเท่านั้น11.x/12.x
I217-V
I217-LM
e1000eNS3NS3
I218-V
I218-LM
e1000eNS3NS3
I219-V
I219-LM
e1000eใช่3SNT3
82579V
82579LM
e1000eNS3NS3
82574IT
82574L
e1000eNS3NS3
82583Ve1000eNS3NS3

เชิงอรรถ:

NS = ไม่รองรับอีกต่อไป
SNT = ไม่ได้ทดสอบ
ใช่ = รองรับอย่างเต็มที่พร้อมข้อยกเว้นที่ระบุไว้

1 ไม่มีคําขอเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้รองรับ
2 การสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับปัญหา SW ที่สําคัญเท่านั้น (ไม่มีการปรับแต่งซอฟต์แวร์หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นทั่วไป)
3 SW รีลีสขั้นสุดท้ายที่โพสต์ไปยังเว็บเพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดหากจําเป็น
4 รองรับในเวอร์ชัน 1803 (RS4), เวอร์ชัน 1809 (RS5) และใหม่กว่าแบบ In Box เท่านั้น

การสนับสนุนแบบ In-Box

  • การอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ไม่ได้รับการวางแผนสําหรับอะแดปเตอร์ที่รองรับเฉพาะแบบในกล่องเท่านั้น อะแดปเตอร์เหล่านี้ไม่สามารถอัปเดตโดยใช้วิธีการอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้
  • Intel® PROSet สําหรับไดรเวอร์ Windows* Device Manager และ Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) สําหรับทีม และ VLANS จะไม่รวมอยู่ในการสนับสนุนแบบบรรจุกล่อง
  • ในการเพิ่มอะแดปเตอร์ที่สนับสนุนแบบกล่องให้กับทีมโดยใช้ Teaming แบบผู้ค้าหลายราย (MVT) โปรดดูคู่มือผู้ใช้
หมาย เหตุอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Complete Driver Pack ประกอบด้วยไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดในไฟล์ .zip ขนาดใหญ่
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet เข้ากันได้กับ VMware*
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Retail
วิดีโอวิธีการ: ระบุอุปกรณ์ Ethernet ของคุณ เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ และอัปเดตไดรเวอร์