ไดรเวอร์ฐานอะแดปเตอร์® Intel® Gigabit*

15187
4/8/2020

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้มีไดรเวอร์ฐานกิกะบิตเวอร์ชั่น 7.7.8 Intel® Network Connections

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 260.9 KB
  • SHA1: 6B7DB7B81829B1462C8819702E946B65E43DD2B1

คำอธิบายโดยละเอียด

รีลีสนี้รวมถึงไดรเวอร์พื้นฐาน FreeBSD* ของการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet

  • ไดรเวอร์ iGB สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่าย Gigabit ที่ใช้ 82575 และ 82576 ทั้งหมด
  • ไดรเวอร์ em สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่าย Gigabit อื่นๆ ทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์เหล่านี้ https://downloadcenter.intel.com

igb-x.x.x..gz
em-x.x.x..gz

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้