ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ 82575/6 และ 82580-Based Gigabit Network Connections ภายใต้ FreeBSD*

14610
8/7/2023

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ฐาน FreeBSD * สําหรับ Intel® 82575/6, 82580, I210/1 และ I350 Ethernet Controllers.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 188.6 KB
  • SHA1: 07E41E69171A51B185E553B65B5A731382AA3633

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รุ่นนี้รวมถึง igb FreeBSD Base Driver สําหรับ Intel(R) Ethernet Network Connections

ไดรเวอร์ igb สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้:

* การเชื่อมต่อเครือข่ายกิกะบิตที่ใช้ 82575 และ 82576 ทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์อีเทอร์เน็ตได้ที่: https://downloadcenter.intel.com.

igb-x.x.x.tar.gz

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้