ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ ตัวควบคุม Intel® Ethernet ซีรีส์ 700 ภายใต้ FreeBSD*

18331
12/22/2023

บทนำ

รีลีสนี้มาพร้อมกับไดรเวอร์พื้นฐาน FreeBSD* สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet รองรับอุปกรณ์ที่ใช้คอนโทรลเลอร์ซีรีส์ 700

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 310.2 KB
  • SHA1: 6399A10BEC6379CA2F301A74263AF430005047F6

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รีลีสนี้มาพร้อมกับไดรเวอร์ FreeBSD Base สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet


ไดรเวอร์ ixl รองรับอุปกรณ์ที่ใช้คอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้:

  • ตัวควบคุม Intel® Ethernet X710
  • ตัวควบคุม Intel® Ethernet XL710
  • การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet X722
  • ตัวควบคุม Intel® Ethernet XXV710
  • ตัวควบคุม Intel® Ethernet V710

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ ixl ได้ที่ https://downloadcenter.intel.com

ixl-x.x.x.tar.gz

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้