ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows 8* - รุ่นสุดท้าย

16765
9/26/2017

บทนำ

ซึ่งจะติดตั้งไดรเวอร์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless เวอร์ชัน 22.7.1 สําหรับ Windows Device Manager*, ANS และ SNMP สําหรับ Intel® Network Adapters สําหรับ Windows 8*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8 family*, OS Independent
  • ขนาด: 57.3 MB
  • SHA256: 3B68428307CC4CC7941C62C09EF636F66DC561B8983C07C854D0F630E65CC21B
  • Windows 8, 32-bit*, Windows 8 family*, OS Independent
  • ขนาด: 38.2 MB
  • SHA256: F82BEBF8146E20D1DF6B57F29C92B96B0EE16711A05ABEFCDB558EC99B0C4E97

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ติดตั้งไดรเวอร์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless สําหรับ Windows Device Manager*, บริการเครือข่ายขั้นสูงสําหรับ teaming และ VLANs (ANS) และ SNMP สําหรับ Intel® Network Adapters สําหรับ Windows 8*

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสําหรับส่วนประกอบของคุณหรือไม่ เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ 10 Gb รองรับโดยไดรเวอร์ 64 บิตเท่านั้น

  • PROWin32.exe สําหรับ Windows* รุ่น 32 บิต (x86)
  • PROWinx64.exe สําหรับ Windows รุ่น 64 บิต (x64)

วิธีการใช้การดาวน์โหลดนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เก็บถาวรที่แยกด้วยตนเองและเรียกใช้ เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง และเอาแฟ้มชั่วคราวออกเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไฟล์ภาษาทั้งหมดจะถูกฝังอยู่ในแฟ้มเก็บถาวรนี้ คุณไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดชุดภาษาเพิ่มเติม

ดู readme.htm หากคุณต้องการแตกไฟล์โดยไม่ต้องติดตั้ง

ดู บันทึกประจํารุ่น ใน readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขบัก และปัญหาที่ทราบ

อุปกรณ์ที่รองรับ

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ของฉันได้รับการสนับสนุนใน Windows 8* หรือไม่

ซอฟต์แวร์นี้อาจใช้กับ Intel® Ethernet Controller การสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายในตัวให้บริการโดยผู้ผลิตระบบหรือบอร์ด

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Intel®และไดรเวอร์

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้