ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows® 10

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2022*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อ Gigabit ที่ใช้ 82575/6, 82580, I350 และ I210/211 สําหรับ Linux*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows 8.1*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Microsoft Windows 11*

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับIntel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

Intel® Ethernet Product Release Notes

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10