คอนโทรเลอร์อีเธอร์เน็ตกิกะบิต (สูงสุด 2.5GbE)

คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet นำเสนอการติดตั้งที่ง่ายดาย คุณสมบัติที่เพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

คู่มือผลิตภัณฑ์คอนโทรลเลอร์และตัวเชื่อมต่อ Intel® Ethernet ›

คอนโทรเลอร์อีเธอร์เน็ตกิกะบิต (สูงสุด 2.5GbE)