ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLM8U

958496
PCN | MDDS

SLM8V

958497
PCN | MDDS