เอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ I-ซีรี่ส์

เอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ I-ซีรีส์ ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ใช้แบนด์วิดท์มากและต้องมีอินเทอร์เฟซโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวเลือกในการผสานรวมลิงก์การประมวลผลแบบ Express* - แคชและหน่วยความจำตัวแรกของอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างกันกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable, อินเตอร์เฟส PCIe* Gen 5 x16 และไทล์ตัวรับส่งข้อมูลที่มีอัตราข้อมูลสูงถึง 116Gbps ทำให้อุปกรณ์เอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ I-ซีรีส์ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับแอพพลิเคชันที่ต้องการแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่และประสิทธิภาพสูงในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบDesign Storeดาวน์โหลดชุมชน และการสนับสนุนสำหรับเอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ I-ซีรี่ส์

เอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ I-ซีรี่ส์

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-f98414c18285485aa46a8e4c3802bc70"],"AND":["etm-2060C901-9863-4C39-BA28-B59FC0FBA155"],"Child":["732121"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653191","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":1},{"facetId":"@stm_10386_th","field":"stm_10386_th","type":"specific","basePath":"Curated","displayName":"Curated","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-2060C901-9863-4C39-BA28-B59FC0FBA155"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Featured Documents","tags":[{"relationship":"AND","value":"Recommended","id":"etm-a065764d12404422a4010b8396828f63"}]},{"title":"Development Software","tags":[{"relationship":"AND","value":"Development Software","id":"etm-ebfe0f9272ba4af9989d1a08f7494bf0"}]},{"title":"Intellectual Property","tags":[{"relationship":"AND","value":"Intellectual Property","id":"etm-0b7580c08e2b4e9eacf848bf52b528e6"}]},{"title":"Datasheet Group","tags":[{"relationship":"OR","value":"Device Overviews","id":"etm-20ef38132a9243a0826bd1e320b198f9"},{"relationship":"OR","value":"Datasheets","id":"etm-d3b801521ba841da80fdd1a3aae06299"},{"relationship":"OR","value":"Errata","id":"etm-73cf3cc1679b467c94e69dbcdde7fc7f"},{"relationship":"AND","value":"Intel® FPGAs PPCH_L1_98836","id":"etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"}]}]}