เอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® และอุปกรณ์ Cyclone® V SoC

Cyclone® FPGA ซีรี่ส์พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในการออกแบบที่คำนึงถึงต้นทุนและใช้พลังงานต่ำ ให้คุณนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เอฟพีจีเอ Cyclone แต่ละรุ่นจะช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายเชิงเทคนิคของคุณด้วยการผสานรวมที่เพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ใช้พลังงานต่ำลง และนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับตอบโจทย์ความต้องการในการลดต้นทุนของคุณ

เอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® และอุปกรณ์ Cyclone® V SoC

เอฟพีจีเอ Cyclone® ทุกรุ่น

เอฟพีจีเอ Cyclone®

เอฟพีจีเอ Cyclone® II

เอฟพีจีเอ Cyclone® III

เอฟพีจีเอ Cyclone® IV

เอฟพีจีเอ Cyclone® V เอฟพีจีเอ Cyclone® 10
ปีที่วางจำหน่าย 2002 2004 2007 2009 2011 2017
แนะนำสำหรับการออกแบบใหม่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่