เอฟพีจีเอ Cyclone® IV

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cyclone® IV FPGA ยกระดับความเป็นผู้นำของ Intel® Cyclone® FPGA ซีรีย์ในการจัดหา FPGA พลังงานต่ำโดยมีตัวเลือกเครื่องรับส่งสัญญาณ Cyclone® IV FPGA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานปริมาณสูงที่มีความอ่อนไหวด้านต้นทุน ทำให้คุณสามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านแบนด์วิดท์ที่เพิ่มสูงขึ้น แนะนำให้ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานและการออกแบบเน้น Edge

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Cyclone® IV