ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Retail

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000025890

10/03/2023

หมาย เหตุแม้ว่าหน้านี้จะรองรับ Intel® Ethernet Adapters แล้ว คุณอาจมีอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ที่เลิกผลิตแล้ว โปรดอ่านหน้านี้ เพื่อยืนยันว่าอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ของคุณเลิกผลิตแล้วหรือไม่

ตารางเหล่านี้แสดงรายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet แบบบรรจุกล่องและระบบปฏิบัติการที่รองรับ (OS) ในเวอร์ชันรีลีสแบบบรรจุกล่อง ดูลิงก์ด้านล่างสําหรับไดรเวอร์ล่าสุดที่มีอยู่

หมาย เหตุ
  • ไดรเวอร์บางตัวอาจไม่ได้รับการอัปเดตในทุกรุ่น
  • สําหรับการอัปเดตและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หมายเหตุรีลี สล่าสุด

รองรับ Windows* สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 800

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*เซิร์ฟเวอร์ Windows*
10112008
R2
20122012
R2
201620192022
E810-CQDA1
E810-CQDA2
ICEA-----ใช่ใช่ใช่
E810-2CQDA2ICEA-----ใช่ใช่ใช่
E810-XXVDA2
E810-XXVDA4
ICEA-ใช่---ใช่ใช่ใช่
E810-CQDA1 สําหรับ OCPICEA-----ใช่ใช่ใช่
E810-CQDA1 สําหรับ OCP 3.0
E810-CQDA2 สําหรับ OCP 3.0
ICEA-----ใช่ใช่ใช่
E810-XXVDA2 สําหรับ OCP 3.0
E810-XXVDA4 สําหรับ OCP 3.0
ICEA-ใช่---ใช่ใช่ใช่

 

การสนับสนุนโอเพนซอร์สสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 800

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
9.1 & 8.7
Rhel
8.x (8.5 และก่อนหน้า)
SLES
15 SP4
SLES
15 SP3 และก่อนหน้า
SLES
12 SP5
SLES
12 SP4 และก่อนหน้า
Ubuntu*
22.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
Debian*
11
13 / 12.312.2 และก่อนหน้า
E810-CQDA1
E810-CQDA2
น้ำ แข็งใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
E810-2CQDA2น้ำ แข็งใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
E810-XXVDA2
E810-XXVDA4
น้ำ แข็งใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
E810-CQDA1 สําหรับ OCPน้ำ แข็งใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
E810-CQDA1 สําหรับ OCP 3.0
E810-CQDA2 สําหรับ OCP 3.0
น้ำ แข็งใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
E810-XXVDA2 สําหรับ OCP 3.0
E810-XXVDA4 สําหรับ OCP 3.0
น้ำ แข็งใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT

 

การรองรับ Windows* สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*เซิร์ฟเวอร์ Windows*
10112008
R2
20122012
R2
201620192022
X710-T2L
X710-T4L
I40EAใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X722-DA2
X722-DA4
I40EBใช่ใช่NS3-ใช่2ใช่ใช่ใช่
XXV710-DA1
XXV710-DA2
I40EAใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X710-DA2
X710-DA4
I40EAใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
XL710-QDA1
XL710-QDA2
I40EA--NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X710-T4I40EAใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X710-T2L สําหรับ OCP 3.0
X710-T4L สําหรับ OCP 3.0
I40EAใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
XXV710-DA1 สําหรับ OCP
XXV710-DA2 สําหรับ OCP
I40EAใช่ใช่-ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X710-DA2 สําหรับ OCPI40EAใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
XL710-QDA1 สําหรับ OCPI40EA--------
X710-DA2 สําหรับ OCPv3
X710-DA4 สําหรับ OCPv3
I40EAใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่

 

การสนับสนุนโอเพนซอร์สสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
9.1 & 8.7
Rhel
8.x (8.5 และก่อนหน้า)
SLES
15 SP4
SLES
15 SP3 และก่อนหน้า
SLES
12 SP5
SLES
12 SP4 และก่อนหน้า
Ubuntu*
22.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
Debian*
11
13 / 12.312.2 และก่อนหน้า
X710-T2L
X710-T4L
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
X722-DA2
X722-DA4
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
XXV710-DA1
XXV710-DA2
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
X710-DA2
X710-DA4
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
XL710-QDA1
XL710-QDA2
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
X710-T4i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
X710-T2L สําหรับ OCP 3.0
X710-T4L สําหรับ OCP 3.0
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
XXV710-DA1 สําหรับ OCP
XXV710-DA2 สําหรับ OCP
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
X710-DA2 สําหรับ OCPi40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
XL710-QDA1 สําหรับ OCPi40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT
X710-DA2 สําหรับ OCPv3
X710-DA4 สําหรับ OCPv3
i40eใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่ใช่ใช่SNT

 

รองรับ Windows* สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 500

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*เซิร์ฟเวอร์ Windows*
788.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
X550-T1
X550-T2
IXSNS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
X540-T1
X540-T2
IXTNS3ใช่2ใช่2ใช่-NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่-
X520-DA2IXNNS3ใช่2ใช่2ใช่-NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่-
X520-SR1
X520-SR2
IXNNS3ใช่2ใช่2ใช่-NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่-
X520-LR1IXNNS3ใช่2ใช่2ใช่-NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่-
X520-DA1 สําหรับ OCP
X520-DA2 สําหรับ OCP
IXNNS3ใช่2ใช่2ใช่-NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่-

 

การสนับสนุนโอเพนซอร์สสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 500

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
9.1 & 8.7
Rhel
8.x (8.5 และก่อนหน้า)
SLES
15 SP4
SLES
15 SP3 และก่อนหน้า
SLES
12 SP5
SLES
12 SP4 และก่อนหน้า
Ubuntu*
22.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
Debian*
11
13 / 12.312.2 และก่อนหน้า
X550-T1
X550-T2
ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X540-T1
X540-T2
ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X520-DA2ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X520-SR1
X520-SR2
ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X520-LR1ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
X520-DA1 สําหรับ OCP
X520-DA2 สําหรับ OCP
ixgbeใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT

 

รองรับ Windows* สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbE

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*เซิร์ฟเวอร์ Windows*
788.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
I210-T1E1RNS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I350-T4E1RNS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I350-T4 สําหรับ OCPv3E1RNS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I350-T2E1RNS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I350-F2E1RNS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I350-F4E1RNS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่NS3ใช่2ใช่2ใช่ใช่ใช่
I340-F4E1RNS3กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
-NS3ใช่2กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
I340-T4E1RNS3กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
-NS3ใช่2กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น
กล่อง
เท่า นั้น

 

การสนับสนุนโอเพนซอร์สสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbE

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
9.1 & 8.7
Rhel
8.x (8.5 และก่อนหน้า)
SLES
15 SP4
SLES
15 SP3 และก่อนหน้า
SLES
12 SP5
SLES
12 SP4 และก่อนหน้า
Ubuntu*
22.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
Debian*
11
13 / 12.312.2 และก่อนหน้า
I210-T1igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I350-T4igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I350-T4 สําหรับ OCPv3igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I350-T2igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I350-F2igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I350-F4igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I340-F4igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT
I340-T4igbใช่SNTใช่SNTใช่SNTใช่ใช่SNTใช่SNT

 

รองรับ Windows* สําหรับเดสก์ท็อป 2.5 GbE

ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์Windows
โปรแกรม ควบคุม
ไคลเอนต์ Windows*Windows* รุ่น 64 บิต
788.110112008 R220122012 R2201620192022
I225-T1E2F---ใช่ใช่----ใช่ใช่


เชิงอรรถ:

NS = ไม่รองรับอีกต่อไป
SNT = ไม่ได้ทดสอบ

ใช่ หมายถึงรองรับอย่างเต็มที่พร้อมข้อยกเว้นที่ระบุไว้

1 ไม่มีคําขอเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้รองรับ
2 การสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับปัญหา SW ที่สําคัญเท่านั้น (ไม่มีการปรับแต่งซอฟต์แวร์หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นทั่วไป)
3 SW รีลีสขั้นสุดท้ายที่โพสต์ไปยังเว็บเพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดหากจําเป็น

การสนับสนุนแบบ In-Box

  • การอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ไม่ได้รับการวางแผนสําหรับอะแดปเตอร์ที่รองรับเฉพาะแบบในกล่องเท่านั้น อะแดปเตอร์เหล่านี้ไม่สามารถอัปเดตโดยใช้วิธีการอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้
  • Intel® PROSet สําหรับไดรเวอร์ Windows* Device Manager และ Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) สําหรับทีม และ VLANS จะไม่รวมอยู่ในการสนับสนุนแบบบรรจุกล่อง
  • ในการเพิ่มอะแดปเตอร์ที่สนับสนุนแบบกล่องให้กับทีมโดยใช้ Teaming แบบผู้ค้าหลายราย (MVT) โปรดดูคู่มือผู้ใช้

 

หมาย เหตุอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Complete Driver Pack ประกอบด้วยไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดในไฟล์ .zip ขนาดใหญ่

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet (LOM)
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet เข้ากันได้กับ VMware*
รายการอะแดปเตอร์ retail Intel® Ethernet ที่รองรับ
รายชื่ออะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Retail ที่เลิกผลิตแล้ว