ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 10 Gigabit Ethernet PCIe* ภายใต้ Linux*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release