ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Ethernet Port Configuration Tool (All Supported OSs)

Ethernet Port Configuration Tool - Windows*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—Windows*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012*

Ethernet Port Configuration Tool - EFI*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012 R2*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—Linux*

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต (ระบบปฏิบัติการที่รองรับทั้งหมด)

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Network Adapter 700 Series

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - EFI*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—EFI

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—VMware ESX*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—FreeBSD*

ยูทิลิตี้อัปเดต Non-Volatile Memory (NVM) สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ซีรีส์ 700 Windows*

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - Windows*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Microsoft Windows 11*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับIntel® Network Adapters

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2022*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2016*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

หมายเหตุรีลีสผลิตภัณฑ์Intel® Ethernet

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernet

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย PCIe* 40 Gigabit Ethernet ภายใต้ Linux*

ไดรเวอร์ฟังก์ชันเสมือน Intel® Network Linux* สําหรับIntel® Ethernet Controllerซีรีส์ 700 และ E810