ปลั๊กอิน Intel ESXCLI สําหรับการจัดการอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet

19380
8/7/2023

บทนำ

มีปลั๊กอิน Intel esxcli* สําหรับการจัดการอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet สําหรับ ESXi * 8.0

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • VMware*
  • ขนาด: 44.8 KB
  • SHA1: 53730C5D3569F94D7E970BD05CEAB72082E8E1CC

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ปลั๊กอิน Intel esxcli สําหรับการจัดการอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel Ethernet ที่สนับสนุนโดยไดรเวอร์ Intel® Ethernet บน ESXi 6.5, ESXi 6.7, ESXi 7.0 และ ESXi 8.0

สําหรับ VMware ESXi 8.0 ดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli รุ่น 1.11.1.0

สําหรับ VMware ESXi 7.0, 8.0 ดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli รุ่น 1.10.9.0

สําหรับ VMware ESXi 6.5, 6.7.0 และ 7.0 ดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli รุ่น 1.9.2.0

สําหรับ VMware ESXi 6.5, 6.7 ดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli รุ่น 1.5.2.2

สําหรับ VMware ESXi 6.5, 6.7 ดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli รุ่น 1.4.1

อุปกรณ์ที่รองรับ

อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 700 Series

อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 800 Series

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้