ปลั๊กอิน Intel® ESXCLI สําหรับการจัดการอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet

19380
10/28/2021

บทนำ

มีปลั๊กอิน Intel® esxcli สําหรับการจัดการอะแดปเตอร์เครือข่ายIntel® Ethernetสําหรับ ESXi 6.7 และ 7.0

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • VMware*
  • ขนาด: 40 KB
  • SHA1: 2F7C33C7055C25A3D9907257181A1781DB4FD519
  • VMware*
  • ขนาด: 74.9 KB
  • SHA1: 5F42487C02D1217C38D4D5316C9938A77826036F

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ปลั๊กอิน Intel esxcli สําหรับการจัดการอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยไดรเวอร์Intel Ethernetใน ESXi 6.5, ESXi 6.7 และ ESXi 7.0

สําหรับ VMware ESX* 7.0 & 6.7 ให้ดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli เวอร์ชั่น 1.6.5.0

สําหรับ VMware ESX* 6.5 ให้ดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli เวอร์ชั่น 1.5.2.2

สําหรับ VMware ESX* 6.0 ให้ดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli เวอร์ชั่น 1.4.1

อุปกรณ์ที่รองรับ

อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700

อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 800

|การติดตั้ง |การกําหนดค่า รูปแบบบรรทัดคําสั่ง

ดูไฟล์ readme สําหรับข้อมูลนี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้