เครื่องมือปรับตั้งค่าพอร์ต Ethernet - Windows*

19436
5/7/2024

บทนำ

ดาวน์โหลดสําหรับเครื่องมือกําหนดค่าพอร์ต Ethernet - Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Microsoft Windows*
 • ขนาด: 1.6 MB
 • SHA256: 94334AEECE870ADF4C3515AD5FC7E65B03BA3841DDC3ED11D09CA1F36D5F9F12

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

Ethernet Port Configuration Tool (EPCT) เป็นยูทิลิตี้บรรทัดคําสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ได้ ประเภทที่รองรับจะได้รับการกําหนดไว้ภายใน NVM ของอะแดปเตอร์ ยูทิลิตี้นี้แสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่
อาจรองรับการกําหนดค่าใหม่

หมาย เหตุ: จําเป็นต้องเริ่มต้นระบบใหม่ทันทีเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่า ในระบบที่ใช้ Oracle* Solaris* 11 คุณต้องรีบูตใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่การรีบูตอย่างรวดเร็ว

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Microsoft Windows Server*
 • เคอร์เนล Linux*
 • Red Hat* Enterprise Linux*
 • เซิร์ฟเวอร์ SUSE* Linux Enterprise
 • Uefi
 • Oracle* Solaris*
 • VMWare* ESXi*
 • Freebsd*

หมาย เหตุ: ในระบบที่มี Linux, FreeBSD, Solaris หรือ ESXi ต้องมีไดรเวอร์ฐานสําหรับ EPCT เพื่อให้ทํางานได้อย่างถูกต้อง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้