ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ทั้งหมด

10 ผลลัพธ์

ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ : PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Ethernet Network Adapter I350 for OCP* 3.0

 • Q4'19 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • Cat 5 up to 100m ประเภทการต่อสาย
 • 1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Quad จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Controller X550-BT2

 • Q4'15 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only) อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2

 • Q3'14 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • Cat 5 up to 100m ประเภทการต่อสาย
 • 1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2

 • Q3'14 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • Cat 5 up to 100m ประเภทการต่อสาย
 • Quad จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Controller X540-BT2

 • Q4'12 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • 10GbE/1GbE/100Mb อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T1

 • Q3'12 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m ประเภทการต่อสาย
 • 10GbE/1GbE/100Mb อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Single จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Controller X540-AT2

 • Q1'12 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • 10GbE/1GbE/100Mb อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2

 • Q1'12 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • RJ45 Category 6 up to 55 m; Category 6A up to 100 m ประเภทการต่อสาย
 • 10GbE/1GbE/100Mb อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2

 • Q4'11 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Fiber สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m ประเภทการต่อสาย
 • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4

 • Q4'11 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • Fiber สื่อโดยใช้สายเคเบิล
 • MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m ประเภทการต่อสาย
 • Quad จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้