อีเธอร์เน็ต ออพติค

Intel Ethernet Optics พิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตที่มีความหนาแน่นสูง รวมผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ากับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 800, 700 หรือ 500 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันที่พึ่งพากันและสอดคล้องกันทั้งเครือข่าย

อีเธอร์เน็ต ออพติค