อะแดปเตอร์เครือข่ายซีรี่ส์ 500 (สูงสุด 10GbE)

อะแดปเตอร์เครือข่ายซีรีย์ 500 ทำงานร่วมกับเครือข่าย 100Base-T ที่มีอยู่ได้ จึงทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นอีเธอร์เน็ต 10Gb เมื่อต้องการแบนด์วิดท์มากขึ้นได้ง่าย

อะแดปเตอร์เครือข่ายซีรี่ส์ 500 (สูงสุด 10GbE)