Intel® Ethernet Controller X540

คอนโทรลเลอร์ 10GBASE-T แบบชิปเดี่ยวในตัวช่วยลดความซับซ้อนในการออกแบบพอร์ต LOM, อะแดปเตอร์เครือข่ายแบบแปลง และการ์ดรองเครือข่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อีเธอร์เน็ต 10 Gbps

Intel® Ethernet Controller X540

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
  • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

  • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • การติดตั้งและตั้งค่า

  • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

  • รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

  • การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

  • การแก้ไขปัญหา

  • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง