Intel® Integrator Toolkit

18786
1/22/2020

บทนำ

Intel® Integrator Toolkit เป็นยูทิลิตี้บรรทัดคําสั่งที่ใช้ในการปรับแต่ง BIOS บนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC และ Intel® Compute Stick

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • OS Independent
 • ขนาด: 847.3 KB
 • SHA256: CBE15AD83241F1CB7BF8C3BC22FC4EB628CFAA7D7F3FCB46A191CD83EB0312D4

คำอธิบายโดยละเอียด

ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต

ผลิตภัณฑ์นี้เลิกการผลิตไปแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศยกเลิกการผลิต NUC

วัตถุ ประสงค์

Intel® Integrator Toolkit คือยูทิลิตีบรรทัดคําสั่ง UEFI ที่ออกแบบมาสําหรับผู้ประกอบระบบที่สามารถปรับแต่ง BIOS ในด้าน Intel® NUC และ Intel® Compute Stick ผลิตภัณฑ์

หมาย เหตุ

หากคุณสมบัติใดๆ ทํางานไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า BIOS ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

โปรแกรม ITK6.efi ต้องทํางานจากไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมตเป็น FAT32 ระบบที่คุณเรียกใช้ยูทิลิตี้ (Intel NUC หรือ Intel Compute Stick) จะต้องมีการเปิดใช้งานตัวเลือก Internal UEFI Shell ใน BIOS

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Internal UEFI Shell บน Intel NUC:

 1. กด F2 ขณะบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่ Advanced -> Boot -> Boot Configuration
 3. ในบานหน้าต่าง Boot Devices ให้เปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

เมื่อต้องการเปิดใช้งานเชลล์ UEFI ภายในบน Intel Compute Stick:

 1. กด F2 ขณะบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่ การกําหนดค่า
 3. เปิดใช้งาน UEFI Shell ภายใน
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

Intel® Integrator Toolkit ได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Visual BIOS เท่านั้น หาก Intel® NUC ของคุณไม่ได้รวมอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่าง ให้ดาวน์โหลดและใช้ เครื่องมือ Intel® AptioV Integrator แทน

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้