ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® Management Engine Consumer สําหรับ STK2m3W64CC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

Intel® Integrator Toolkit

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) สําหรับ Intel®® Compute Stick

ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ STK2M3W64CC

Intel® Serial IO Driver สําหรับ STK2M364CC, STK2MV64CC, STK2M3W64CC

ชิปเซ็ต Intel® ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สําหรับ STK2m364CC, STK2mv64CC, STK2m3W64CC