ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS สําหรับ Compute Stick - CCSKLm30

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 10 สําหรับIntel® Compute Stick STK2M3W64CC

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์ผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ STK2m3W64CC

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ STK2M3W64CC

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ STK2M364CC, STK2MV64CC, STK2M3W64CC

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ STK2m364CC, STK2mv64CC, STK2m3W64CC