ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS สําหรับ Compute Stick - CCSKLm30

Intel® Wireless Bluetooth® Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Technology-Based สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2M3W64CC, STK2MV64CC, STK2M364CC

Intel® Integrator Toolkit

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) สําหรับ Intel®® Compute Stick

Intel® Management Engine Consumer Driver for STK2m3W64CC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for STK2M3W64CC