ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

ไดรเวอร์ Intel Wireless Technology-Based สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับชุด Intel® NUC - NUC8i7HN, NUC7BN, NUC7DN, NUC6KY และ NUC6SY

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit สําหรับ Intel® NUC Kit - NUC6i7KYK

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 for Intel® NUC6i7KYK

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC Products

BayHub Tech* Card Reader Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC6i7KYK

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel Wireless Technology สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows 8.1* for Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 7* 64-bit for Intel® NUC

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

HDMI Firmware Update Tool for NUC6i7KYK