ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC - NUC6KY &NUC6SY

Intel® Chipset Device Software สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC - NUC6i7KYK

ไดรเวอร์ Intel® Thunderbolt™ สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC - NUC6i7KYK

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ Thunderbolt™ 3 สําหรับ NUC6i7KYK

ไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC6i7KYK

ไดรเวอร์ตัวอ่านการ์ด BayHub Tech* สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC6i7KYK

Intel® Integrator Toolkit

เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) สําหรับ NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ 3 สําหรับ Windows® Server 2016* สําหรับ NUC6i7KYK

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ NUC6i7KYK

ไดรเวอร์ Intel Wireless Technology สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows 8.1* สําหรับ Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* 64-บิตสําหรับ Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 7* 64-bit สําหรับ Intel® NUC

Realtek * High Definition Audio Driver สําหรับ Legacy Intel® NUC

เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC6i7KYK

ไดร์เวอร์ Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) สําหรับ Windows® 10 64-bit สําหรับ NUC6i7KYK