ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และ Mini PC - NUC6CAY

ไดรเวอร์ Realtek* Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC6CAY

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

อัปเดต BIOS [AYAPLCEL]

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows®10 และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 6 ถึง 10 (ยกเว้น NUC6i7KYK) และผลิตภัณฑ์ Intel Element Intel® NUC ส่วนใหญ่

Intel® Integrator Toolkit

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC6CAYH, NUC6CAYS

Realtek* Card Reader Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC6CAYH & NUC6CAYS

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ NUC6CAY