ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัพเดต BIOS [AYAPLCEL]

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Realtek * High Definition Audio Driver สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC Kits และ Mini PCs - NUC6CAY

ไดรเวอร์ Realtek* Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC6CAY

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for Windows® 10 for Intel® NUC6CAYS & NUC6CAYH

ไดรเวอร์ Intel Graphics DCH สําหรับ Windows®10 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC - NUC6CAY & NUC6SY

Intel® Integrator Toolkit

HDMI Firmware Update Tool for NUC6CAYH, NUC6CAYS

Realtek* Card Reader Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC6CAYH & NUC6CAYS

Intel® Serial IO Driver for NUC6CAY

ชิปเซ็ต Intel® ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สําหรับ NUC6CAY