ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS สําหรับ Compute Stick - CCSKLm30

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับWindows 8.1* สําหรับ STK2MV64CC, STK2M364CC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับWindows 8.1* สําหรับ STK2MV64CC, STK2M364CC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* for STK2M364CC, STK2MV64CC

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ STK2M364CC, STK2MV64CC, STK2M3W64CC

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ STK2m364CC, STK2mv64CC, STK2m3W64CC