ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS สเปกประมวลผล - CCSKLm30

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี® Intel® Windows® 10 for STK2M3W64CC, STK2MV64CC, STK2M364CC

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 for STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 for Intel® Compute Stick STK2MV64CC, STK2M364CC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® HD Graphics Driverรุ่น Windows 8.1* for STK2MV64CC, STK2M364CC

Intel® Chipset Device Softwareรุ่น STK2m364CC, STK2mv64CC, STK2m3W64CC