ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

ไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® Compute Stick STK2MV64CC, STK2M364CC

ชุดเครื่องมือ Intel® Integrator

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows 8.1* สําหรับ STK2MV64CC, STK2M364CC

Intel® Serial IO Driver สําหรับ STK2M364CC, STK2MV64CC, STK2M3W64CC

ชิปเซ็ต Intel® ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สําหรับ STK2m364CC, STK2mv64CC, STK2m3W64CC