ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [RYBDWi35]

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

สคริปต์ Terraform ของเครื่องมือเริ่มต้นระบบคลาวด์Intel® EMA

Intel® Integrator Toolkit

เครื่องมือ Intel® VCUST