ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

อัปเดต BIOS สําหรับIntel® Compute Stick - CCSKLm5v

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับIntel® Compute Stick

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับWindows 8.1* สําหรับ STK2MV64CC, STK2M364CC