ชุดเครื่องมือ Intel® Integrator

18786
1/22/2020

บทนำ

Intel Integrator Toolkit เป็นยูทิลิตีบรรทัดคําสั่งที่ใช้ในการปรับแต่ง BIOS บนผลิตภัณฑ์ Intel NUC และ Intel®® Compute Stick

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • OS Independent
 • ขนาด: 847.3 KB
 • SHA1: 8AC8A544E131DEBD091D89D5B0841DA9F23A8286

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

Intel Integrator Toolkit เป็นยูทิลิตีบรรทัดคําสั่ง UEFI ที่ออกแบบมาสําหรับผู้รวมระบบที่กําลังปรับแต่ง BIOS ของผลิตภัณฑ์ Intel NUC และ Intel®® Compute Stick

หมาย เหตุ

หากคุณสมบัติใด ๆ ทํางานไม่ถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า BIOS ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

โปรแกรม ITK6.efi ต้องเรียกใช้จากไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมต FAT32 ระบบที่คุณเรียกใช้ยูทิลิตี (Intel NUC หรือ Intel Compute Stick) ต้องเปิดใช้งานตัวเลือกเชลล์ UEFI ภายในใน BIOS

เมื่อต้องการเปิดใช้งานเชลล์ UEFI ภายในบน Intel NUC:

 1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่ Advanced -> Boot -> Boot Configuration
 3. ในบานหน้าต่าง Boot Devices ให้เปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

เมื่อต้องการเปิดใช้งานเชลล์ UEFI ภายในบน Intel Compute Stick:

 1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่การกําหนดค่า
 3. เปิดใช้งานเชลล์ UEFI ภายใน
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

Intel® Integrator Toolkit ได้รับการสนับสนุน โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Visual BIOS เท่านั้น หาก Intel NUC ของคุณไม่รวมอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่าง ให้ดาวน์โหลดและใช้ Intel® ® AptioV Integrator Tools แทน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้