Intel® Integrator Toolkit

18786
1/22/2020

บทนำ

Intel® Integrator Toolkit คือยูทิลิตี้บรรทัดคําสั่งที่ใช้ในการปรับแต่ง BIOS บนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC และ Intel® Compute Stick

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 847.3 KB
 • SHA1: 8AC8A544E131DEBD091D89D5B0841DA9F23A8286

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

Intel® Integrator Toolkit คือยูทิลิตี้บรรทัดคําสั่ง UEFI ที่ออกแบบมาสําหรับผู้ประกอบระบบซึ่งปรับแต่ง BIOS ของผลิตภัณฑ์ Intel® NUC และ Intel® Compute Stick

หมาย เหตุ

หากมีคุณสมบัติใดทํางานไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า BIOS ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

โปรแกรม ITK6.efi ต้องทํางานจากไดรฟ์ USB ที่จัดรูปแบบเป็น FAT32 ระบบที่คุณใช้ยูทิลิตี้ (Intel NUC หรือ Intel Compute Stick) ต้องมีการเปิดใช้งานตัวเลือก Internal UEFI Shell ใน BIOS

วิธีเปิดใช้งานเชลล์ UEFI ภายในบน Intel NUC:

 1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่ Advanced -> Boot -> Boot Configuration
 3. ในบานหน้าต่าง Boot Devices ให้เปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

วิธีเปิดใช้งานเชลล์ UEFI ภายในบน Intel Compute Stick:

 1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่ การกําหนดค่า
 3. เปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

Intel® Integrator Toolkitได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Visual BIOS เท่านั้น หาก Intel® NUC ของคุณไม่ได้รวมอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่าง ให้ดาวน์โหลดและใช้ เครื่องมือสําหรับ Intel® AptioV Integrator แทน

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้