ศูนย์ข้อมูลคอร์ RapidIO IP Core

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูลสําหรับฟังก์ชัน Serial RapidIO RapidIO MegaCore สองฟังก์ชันและฟังก์ชัน RapidIO II MegaCore ค้นหาคู่มือผู้ใช้ หมายเหตุ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง และอีกมากมาย

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้