ตัวออกแบบแพลตฟอร์ม

Platform Designer (มาตรฐาน / Platform Designer Pro)

ข้อดีของ Platform Designer (มาตรฐาน) / Platform Designer Pro

การพัฒนาที่เร็วกว่า

 • อินเตอร์ GUI ที่ง่ายต่อการใช้งานสามารถทำการประกอบระหว่างฟังก์ชัน IP และระบบย่อย
 • การสร้างการเชื่อมต่อลอจิก (การเชื่อมต่อ address/data bus, ลอจิกที่ตรงกับความกว้าง, address decoder logic, arbitration logic, etc.) โดยอัตโนมัติ
 • IP ที่เป็นไปตาม Platform Designer plug-and-play มีพร้อมจำหน่าย (หมายเหตุ: มาตรฐานดำเนินการตาม Platform Designer-Pro ไม่มีพร้อมจำน่ายในทุก IP)
 • รองรับการผสมผสานของอินเตอร์เฟซมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยรวมถึงอินเตอร์เฟซ Avalon®, Arm AMBA AXI, AMBA APB, และ AMBA AHB
 • การสร้าง HDL โดยอัตโนมัติในระบบของคุณ
 • ขั้นตอนการออกแบบตามลำดับขั้นทำให้สามารถทำการออกแบบที่ปรับขนาดได้, การออกแบบตามทีม และเพิ่มการนำการออกแบบกลับมาใช้ใหม่
 • Migration flow ถึง Platform Designer (ไม่มีสำหรับ Platform Designer Pro) สำหรับการออกแบบ SOPC Builder (view demo)

การปิดเวลาที่เร็วยิ่งขึ้น

 • การเชื่อมต่อ Platform Designer (มาตรฐาน) ประสิทธิภาพสูงตามสถาปัตยกรรม NoC และ pipelining อัตโนมัติที่ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อ fabric ระบบ SOPC Builder (ดูตัวอย่าง)
 • ความสามารถในการควบคุมความแรงในการ pipeline โดยอัตโนมัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดระบบความหน่วงและ fMAX

การตรวจรับรองที่เร็วกว่า

 • ความสามารถในการเริ่มการจำลองได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้าง testbench อัตโนมัติ และโดยการใช้ชุด IP การตรวจยืนยัน
 • การนำบอร์ดมาใช้กับคอนโซลระบบที่เร็วยิ่งกว่า โดยการส่ง read-and-write ไปยังระบบ live (ดูตัวอย่าง)