ชุดข้อมูลเพื่อการพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องของตัวรับส่งสัญญาณ Intel® Arria® 10 GX

Intel® Arria® 10 GX Transceiver Signal Integrity Development Kit ช่วยให้คุณประเมินความเที่ยงตรงสัญญาณของตัวรับส่งสัญญาณ Intel® Arria® 10 GX ได้อย่างครอบคลุม ชุดพัฒนานี้มีสภาพแวดล้อมการออกแบบให้โดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่คุณต้องการ เพื่อใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพและความสามารถที่มีให้ใน Intel® Arria® 10 GX FPGA

ชุดข้อมูลเพื่อการพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องของตัวรับส่งสัญญาณ Intel® Arria® 10 GX

ด้วยชุดนี้ คุณสามารถ:

 • ประเมินประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณจาก 1 Gbps สูงสุด 17.4 Gbps (GX)
 • สร้างและตรวจสอบรูปแบบ Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS) ผ่านทาง GUI ที่ใช้ง่าย
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าดิฟเฟอเรนเชียล (VOD) การปรับเน้นล่วงหน้าและการปรับสมดุลแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณให้ช่องสัญญาณของคุณ
 • ทำการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบน
 • ตรวจสอบยืนยัน Physical Medium Attachment (PMA) ตรงตามข้อกำหนดของ PCI Express* (PCIe*), Gbps Ethernet (GbE), XAUI, CEI-6G, Serial RapidIO*, High-Definition Serial Digital Interface (HD-SDI), และมาตรฐานสำคัญอื่นๆ

ตาราง 1 ข้อมูลการสั่ง

รหัสการสั่งซื้อ หาผู้แทนจำหน่าย ข้อมูลการสั่ง
DK-SI-10AX115S-A Intel® Solutions Marketplace ชุดพัฒนานี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ 10AX115S2F45I1SG และสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime
หมายเหตุ:
1โปรดติดต่อ Intel เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดส่ง
ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

ตาราง 2 เนื้อหา Development Kit

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์1
 • Intel® Arria® 10 GX Transceiver Signal Integrity Development Board โดยทำงานอยู่บนเอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 10AX115S2F45I1SG
 • 6 ช่องตัวรับส่งสัญญาณแบบฟูลดูเพล็กซ์พร้อมขั้วต่อ SMA 2.4 มม.
 • สี่ช่องตัวรับส่งสัญญาณแบบฟูลดูเพล็กซ์ไปยังขั้วต่อแบ็คเพลน Amphenol Xcede+*
 • สี่ช่องตัวรับส่งสัญญาณแบบฟูลดูเพล็กซ์ไปยังออปติคอลอินเทอร์เฟส CFP2
 • สี่ช่องตัวรับส่งสัญญาณแบบฟูลดูเพล็กซ์ไปยังออปติคอลอินเทอร์เฟส QSFP+
 • หนึ่งช่องตัวรับส่งสัญญาณไปยังออปติคอลอินเทอร์เฟส SFP+
 • สิบช่องตัวรับส่งสัญญาณแบบฟูลดูเพล็กซ์ไปยังขั้วต่อ Samtec Bullseye ความหนาแน่นสูง
 • Character LCD
 • Ethernet PHY
 • สายไฟอะแดปเตอร์ AC
 • สายอีเธอร์เน็ตและ USB
 • ตัวอย่างการออกแบบ
 • การออกแบบ Board Update Portal
 • Board Test System (BTS)
 • เอกสาร
 • คู่มือผู้ใช้ Intel® Arria® 10 GX Transceiver Signal Integrity Development Kit
 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด
 • ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition (ต้องมี)2
 • โปรเซสเซอร์ Nios® II (เลือกได้)
 • ไลบรารีทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของ MegaCore® (เลือกได้)
 • Mentor Graphics* ModelSim* - Intel® FPGA Edition (เลือกได้)
หมายเหตุ:
1ดาวน์โหลดและคลายแพคเกจการติดตั้ง Intel® Arria® 10 GX FPGA Development Kit
2สิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime จะจัดส่งไปพร้อมกับชุดพัฒนา

ตาราง 3 เนื้อหา Intel® Arria® 10 GX Transceiver SI Development Kit แบบดาวน์โหลดได้

ไฟล์

คำอธิบาย

Intel® Arria® 10 GX Transceiver Signal Integrity › แพคเกจการติตั้ง (Production Edition)

ไฟล์ซิปเดียวที่ประกอบด้วยไฟล์การออกแบบบอร์ด เอกสาร และงานออกแบบตัวอย่างของ Intel® Arria® 10 GX Transceiver Signal Integrity Development Kit อีกทั้งยังรวมไฟล์การติดตั้ง Board Test System ด้วย

คู่มือผู้ใช้ (Production Edition)

เอกสารว่าด้วยการตั้งค่า Intel® Arria® 10 Transceiver Signal Integrity Development Kit รวมถึงขั้นตอนในการใช้ซอฟต์แวร์

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (Production Edition)

เอกสารสรุปการใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาและคุณสมบัติต่าง ๆ

Qsys และเครื่องมือ Intel® Quartus® Prime

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime จัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นไว้ใช้พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับเอฟพีจีเอของ Intel® สิ่งที่มีรวมอยู่ในซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime มีอยู่ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime และ Nios® II EDS และไลบรารี IP ของเอฟพีจีเอของ Intel®