ด้วยชุดนี้ คุณสามารถ:

  • ประเมินประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณจาก 1 Gbps สูงสุด 17.4 Gbps (GX)
  • สร้างและตรวจสอบรูปแบบ Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS) ผ่านทาง GUI ที่ใช้ง่าย
  • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าดิฟเฟอเรนเชียล (VOD) การปรับเน้นล่วงหน้าและการปรับสมดุลแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณให้ช่องสัญญาณของคุณ
  • ทำการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบน
  • ตรวจสอบยืนยัน Physical Medium Attachment (PMA) ตรงตามข้อกำหนดของ PCI Express* (PCIe*), Gbps Ethernet (GbE), XAUI, CEI-6G, Serial RapidIO*, High-Definition Serial Digital Interface (HD-SDI), และมาตรฐานสำคัญอื่นๆ
หมายเหตุ:
1โปรดติดต่อ Intel เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดส่ง
ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้
หมายเหตุ:
1ดาวน์โหลดและคลายแพคเกจการติดตั้ง Intel® Arria® 10 GX FPGA Development Kit
2สิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime จะจัดส่งไปพร้อมกับชุดพัฒนา