คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

  • พัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCI Express* (PCIe) 3.0 โดยใช้บอร์ดพัฒนาที่ตรงตามข้อกำหนด PCI-SIG*
  • พัฒนาและทดสอบระบบย่อยหน่วยความจำ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยความจำ DDR4, DDR3, QDR IV, และ RLDRAM III
  • พัฒนาการออกแบบเชิงสำเร็จรูปและปรับขนาดได้ โดยใช้ขั้วต่อ FPGA Mezzanine Card (FMC) เชื่อมอินเทอร์เฟสกับ FPGA Mezzanine Card ที่จัดเตรียมไว้ให้โดยพาร์ทเนอร์ Intel และโปรโตคอลที่รองรับต่างๆ เช่น JESD204B, Hybrid Memory Cube, Bandwidth Engine 2, Serial RapidIO*, 10 Gbps Ethernet (10GbE), SONET, Common Public Radio Interface (CPRI), OBSAI, และอื่นๆ อีกมากมาย
หมายเหตุ:
1โปรดติดต่อ Intel เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดส่ง

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

หมายเหตุ:
1ดาวน์โหลดและคลายซิปโปรแกรมติดตั้ง Intel® Arria® 10 GX FPGA Development Kit ก่อน ติดตั้ง Board Test System
2 สิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime จะมีให้เมื่อมีการซื้อชุดเครื่องมือ ขั้นตอน และ คำถามที่พบบ่อย สำหรับการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน