คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือพัฒนานี้ในการทำงานต่อไปนี้:

 • ประเมินผลประสิทธิภาพการเชื่อมต่อตัวรับส่งสูงสุด 25.7 Gbps
 • สร้างและตรวจสอบรูปแบบ pseudo-random binary sequence (PRBS) ผ่าน GUI ที่ใช้งานง่าย (ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime)
 • เข้าถึงการรักษาสมดุลขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมต่ออย่างละเอียดเพื่อให้ได้ bit error ratio (BER) ที่ดีที่สุด
 • ทำการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบน
 • ตรวจสอบการทำงานเข้ากันได้ของ physical media attachment (PMA) กับเอฟพีจีเอ GT Stratix® V สำหรับโปรโตคอลเป้าหมาย เช่น CEI-25/28G, CEI-11G, PCI Express* (PCIe) Gen 3.0, 10GBASE-KR, 10 Gigabit Ethernet, XAUI, CEI-6G, Serial RapidIO®, HD-SDI และอื่น ๆ
 • ใช้ตัวเชื่อมต่อแบ็คเพลนความเร็วสูงในตัวในการประเมินผลประสิทธิภาพแบ็คเพลนที่กำหนดเองและประเมินผล BER ในการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

เนื้อหา Development Kit

ชุดเครื่องมือพัฒนา SI ตัวรับส่ง, Stratix® V GT Edition ประกอบด้วย:

 • บอร์ดพัฒนา GT Stratix® V
 • อุปกรณ์เด่น
 • 5SGTMC7K3F40C2N
 • ส่วนการกำหนดค่า สถานะและการตั้งค่า
 • JTAG
 • USB-BlasterTM ออนบอร์ด
 • การกำหนดค่า Fast passive parallel (FPP) ผ่านอุปกรณ์ MAX® II และหน่วยความจำแบบแฟลช
 • 2 ที่เก็บไฟล์การกำหนดค่า
 • วงจรการวัดอุณหภูมิ (อุณหภูมิการขึ้นรูปและอุณหภูมิแวดล้อม)
 • นาฬิกา
 • ออสซิลเลเตอร์แบบตั้งโปรแกรมได้ 50 MHz, 125 MHz (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 624 MHz, 644.5 MHz, 706.25 MHz และ 875 MHz)
 • ตัวเชื่อมต่อ SMA สำหรับส่งสัญญาณนาฬิกาดิฟเฟอเรนเชียลภายนอกไปยังสัญญาณนาฬิกาอ้างอิงตัวรับส่ง
 • ตัวเชื่อมต่อ SMA สำหรับส่งสัญญาณนาฬิกาดิฟเฟอเรนเชียลภายนอกไปยัง fabric เอฟพีจีเอ
 • ตัวเชื่อมต่อ SMA สำหรับส่งออกสัญญาณนาฬิกาดิฟเฟอเรนเชียลจาก phase-locked loop (PLL) output pin ของเอฟพีจีเอ
 • อินพุต/เอาต์พุตผู้ใช้ทั่วไป
 • 10-/100-/1000-Mbps Ethernet PHY (RGMII) พร้อมขั้วต่อ RJ-45 (ทองแดง)
 • LCD 2 ตัวอักษร 16 ดวง
 • 1 สวิตช์ dip 8 ตำแหน่ง
 • LED ผู้ใช 8 ตัว
 • 4 ปุ่มกดสำหรับผู้ใช้
 • อุปกรณ์หน่วยความจำ
 • หน่วยความจำแบบแฟลชซิงค์ 28-megabyte (MB) (โดยหลักเพื่อเก็บการกำหนดค่าเอฟพีจีเอ)
 • อินเทอร์เฟซอนุกรมความเร็วสูง
 • 4 ช่องสัญญาณตัวรับส่งแบบฟูลดูเพล็กซ์ GTB (28.05 Gbps) ต่อไปยังขั้วต่อ MMPX
 • 7 ช่องสัญญาณตัวรับส่งแบบฟูลดูเพล็กซ์ GXB (12.5 Gbps) ต่อไปยังขั้วต่อ SMA
 • เชื่อมต่อระยะสั้นบน micro-strip
 • 6 ช่องสัญญาณแบบ strip-line จากทุกระยะที่ตรงกับช่องต่าง ๆ
 • 21 ช่องสัญญาณตัวรับส่งแบบฟูลดูเพล็กซ์ GXB ต่อไปยังขั้วต่อแบ็คเพลน
 • 7 ช่องสัญญาณไปยังขั้วต่อ Molex® Impact®
 • 7 ช่องสัญญาณไปยัง Amphenol® XCede®
 • 7 ช่องสัญญาณไปยังแผนผัง Tyco Strada® Whisper® (ไม่มีขั้วต่อ)
 • พลังงาน
 • อินพุต DC ของแล็ปท็อป
 • ระดับแรงดันไฟฟ้า
 • เนื้อหาซอฟต์แวร์ชุดเครื่องมือพัฒนา SI ของตัวรับส่ง GT Stratix® V
 • Intel® Complete Design Suite ของเอฟพีจีเอ (ดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดเอฟพีจีเอ Intel®)
 • ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime รวมการสนับสนุนเอฟพีจีเอ Stratix® V
 • รวมสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปี
 • ชุด Embedded Design Nios® II
 • ไลบรารีทรัพย์สินทางปัญญา (IP) MegaCore® มี PCIe, Triple-Speed Ethernet, serial digital interface (SDI) และ DDR3 SDRAM High-Performance Controller MegaCore IP cores
 • การประเมินผล IP ทำได้ผ่าน OpenCore Plus
 • Board Update Portal
 • เว็บเซิร์ฟเวอร์ Featuring Nios II และการอัปเดตระบบทางไกล
 • Board Test System ที่ใช้ GUI
 • อินเทอร์เฟซไปยังพีซีผ่าน JTAG
 • การกำหนดค่า PMA ที่ควบคุมได้โดยผู้ใช้ (การตั้งค่าเฉพาะล่วงหน้า การรักษาสมดุล และอื่น ๆ)
 • การระบุสถานะ (ข้อผิดพลาด BER และอื่น ๆ)
 • เอกสารที่ครบถ้วน
 • คู่มือผู้ใช้
 • คู่มืออ้างอิง
 • แผนผังบอร์ดและไฟล์ออกแบบเค้าโครง