ศูนย์นักพัฒนาสถาปนิกระบบ

FPGAs ถูกใช้ในระบบที่หลากหลาย ศูนย์นักพัฒนาสถาปนิกระบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Intel® FPGAs สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการออกแบบระบบของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้