ศูนย์สนับสนุนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์Intel® FPGA

ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสิทธิ์การใช้งาน การรับไฟล์ใบอนุญาต การตั้งค่าไฟล์สิทธิ์การใช้งาน และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งาน

ซอฟต์แวร์ / IP

ต้องระบุรหัสใบอนุญาตหรือไม่

ต้องมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือไม่

Intel® Quartus® Prime Pro Edition

ใช่

ใช่

หมายเหตุ: ใบอนุญาตนั่งซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro Edition มีใบอนุญาตสําหรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Standard Edition

เปรียบเทียบระหว่างรุ่นต่างๆ

Intel Quartus Prime Standard Edition

ใช่

ใช่

Intel Quartus Prime Lite Edition

ไม่ใช่

ตั้งแต่เวอร์ชัน 8.1 เป็นต้นไป ไม่จําเป็นต้องมีไฟล์ใบอนุญาตใช้งานสําหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® II Web Edition หรือ Intel Quartus Prime Lite Edition อีกต่อไป ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นนี้

Questa*-Intel FPGA Edition

ใช่

  • มี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้องชําระต่อหนึ่งนั่ง
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมถึงการต่ออายุการบํารุงรักษา 12 เดือนต่อปี

Questa*-Intel® FPGA Starter Edition

ใช่

ไม่ใช่

ชุดออกแบบเอ็มเบ็ดเด็ด Nios® II

ไม่ใช่

ไม่ เครื่องมือมีค่าใช้จ่าย แต่คุณต้องมีใบอนุญาตนั่งที่คอร์ IP Nios II หรือชุดพัฒนาเพื่อสร้างไฟล์โปรแกรมFPGAและไฟล์การเขียนโปรแกรมแฟลช ไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องมือสร้างซอฟต์แวร์Nios IIเท่านั้นสําหรับEclipse

DSP Builder for Intel® FPGAs

ใช่

ใช่

Intel® FPGA SDK สําหรับ OpenCL™

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ชุดพัฒนาแบบเอ็มเบ็ดเด็ด Intel® SoC FPGA (SoC EDS)

ใช่

สิทธิ์การใช้งาน Arm Development Studio Intel SoC FPGA Edition

ใช่

การประเมินสิทธิ์การใช้งาน Arm Development Studio Intel SoC FPGA Edition 30 วัน

ฟรี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน Arm Development Studio (บทที่: การให้สิทธิ์ใช้งาน)

การเปรียบเทียบระหว่าง Editions

MAX+PLUS® II (รุ่นเก่า)

ใช่สําหรับสิทธิ์การใช้งานรุ่นเก่าเท่านั้น

ไม่มีให้ซื้ออีกต่อไป

IP

แตกต่างกันไป ติดต่อฝ่ายขายหรือผู้จัดจําหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูล

  • แตก ต่าง กัน IP ทั้งหมดเปิดใช้งานสําหรับการประเมินผล (อย่างน้อย) เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime / รุ่น IP รวมกัน
  • ติดต่อฝ่ายขายหรือผู้แทนจําหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียด
  • สิทธิ์การใช้งานการผลิตสําหรับ ชุด IP Base มีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับสิทธิ์การใช้งานแต่ละสิทธิ์ของซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime Standard Edition และ Pro Edition

ซอฟต์แวร์ / IP

ประเภทใบอนุญาต

Intel Quartus Prime Pro Edition

รองรับโหนดแบบคงที่และสิทธิ์การใช้งานลอยตัว

หมายเหตุ: คุณต้องเลือก คงที่ หรือ ลอย เมื่อซื้อ

Intel Quartus Prime Standard Edition

รองรับโหนดแบบคงที่และสิทธิ์การใช้งานลอยตัว

หมายเหตุ: คุณต้องเลือก คงที่ หรือ ลอย เมื่อซื้อ

Questa*-Intel FPGA Edition

รองรับโหนดแบบคงที่และสิทธิ์การใช้งานลอยตัว

DSP Builder for Intel® FPGAs

รองรับโหนดแบบคงที่และสิทธิ์การใช้งานลอยตัว

Intel SoC FPGAชุดพัฒนาแบบเอ็มเบ็ดเด็ด

สิทธิ์การใช้งาน Arm Development Studio Community Edition: รองรับสิทธิ์การใช้งานโหนดแบบคงที่

สิทธิ์การใช้งาน Arm Development Studio Intel SoC FPGA Edition: รองรับสิทธิ์การใช้งานโหนดแบบคงที่

การประเมินสิทธิ์การใช้งาน Arm Development Studio Intel SoC FPGA Edition 30 วัน: รองรับสิทธิ์การใช้งานโหนดแบบคงที่

MAX+PLUS II (รุ่นเก่า)

รองรับโหนดแบบคงที่และสิทธิ์การใช้งานลอยตัว

IP

IP ที่รองรับในซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro และ Standard Edition: รองรับโหนดแบบคงที่และใบอนุญาตลอยตัว

IP ที่รองรับในซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Lite Edition: รองรับใบอนุญาตโหนดแบบคงที่

ใบ อนุญาต

จะเปิดใช้งานและสร้างไฟล์ใบอนุญาตได้อย่างไร

Intel Quartus Prime Pro Edition

ศูนย์ใบอนุญาตบริการตนเองIntel® FPGA

Intel Quartus Prime Standard Edition

ศูนย์การให้สิทธิ์การใช้งานแบบบริการตนเองIntel® FPGA

Intel Quartusสิทธิ์การใช้งาน Prime Lite Edition หรือ Intel Quartus II Web Edition

รับสิทธิ์การใช้งานสําหรับเวอร์ชั่นก่อนหน้า (ก่อนเวอร์ชั่น 8.1) ของ ซอฟต์แวร์ Intel Quartus II Web Edition ตั้งแต่เวอร์ชัน 8.1 ไม่จําเป็นต้องมีไฟล์ใบอนุญาตใช้งานสําหรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus II Web Edition หรือ Intel Quartus Prime Lite Edition เวอร์ชันในอนาคตอีกต่อไป

Questa*-Intel FPGA Edition

ศูนย์สิทธิ์การใช้งานการบริการตนเองIntel® FPGA

DSP Builder for Intel® FPGAs

ศูนย์ใบอนุญาตบริการตนเองIntel® FPGA

ขอทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ MATLAB* และ Simulink เป็นเวลา 30 วันเพื่อใช้งานกับDSP Builder for Intel® FPGAs

Intel SoC FPGAชุดพัฒนาแบบเอ็มเบ็ดเด็ด (SoC EDS)

รับใบอนุญาต Arm Development Studio

การลงทะเบียน SoC EDS

Arm Development Studio Community Edition

การประเมินผล 30 วันของ Arm Development Studio Intel SoC FPGA Edition

สิทธิ์การใช้งาน Arm Development Studio 5 Intel SoC FPGA Edition:

หากคุณซื้อชุดพัฒนา SoC หรือใบอนุญาตแบบสแตนด์อโลนสําหรับ DS-5 AE แสดงว่าคุณได้รับหมายเลขผลิตภัณฑ์ Arm License แล้ว ใช้หมายเลขซีเรียลนี้เพื่อ เปิดใช้งาน ใบอนุญาตของคุณใน Arm Development Studio

MAX+PLUS II (รุ่นเก่า)

Intel® FPGA University Program: MAX+PLUS II Licensing สําหรับนักเรียนและสมาชิกโครงการมหาวิทยาลัย

การพัฒนาเส้นฐาน MAX+PLUS II (การสนับสนุนแบบจํากัด): MAX+PLUS II BASELINE Licensing

MAX+PLUS II: ศูนย์สิทธิ์การใช้งานแบบบริการตนเองIntel® FPGA

หมายเหตุ: หลังจากประเมินซอฟต์แวร์การพัฒนา MAX+PLUS II แล้ว คุณอาจต้องการซื้อการสมัครใช้งานซอฟต์แวร์ ด้วยการ สมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro Edition และ Standard Edition คุณจะได้รับการรีลีสและอัปเดตซอฟต์แวร์ MAX+PLUS II และ Quartus Prime ทั้งหมดเป็นเวลา 12 เดือน

IP

ศูนย์ใบอนุญาตบริการตนเองIntel® FPGA

โปรแกรมมหาวิทยาลัยIntel® FPGA

โปรแกรม Intel® FPGA University นําเสนอซอฟต์แวร์FPGAที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

สิทธิ์การใช้งานทางวิชาการฟรีสําหรับซอฟต์แวร์และ IP

สิทธิ์การใช้งานแบบดั้งเดิม

ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าและตัวสร้างใบอนุญาต IP จะสร้างสิทธิ์การใช้งานที่หมดอายุการบํารุงรักษาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2009 เท่านั้น สําหรับใบอนุญาตซอฟต์แวร์และ IP ที่มีวันหมดอายุการบํารุงรักษาหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2009 โปรดเข้าสู่ระบบศูนย์สิทธิ์การใช้งานบริการตนเอง Intel® FPGA
ตัวสร้างสิทธิ์การใช้งานรุ่นเก่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้