ศูนย์สนับสนุนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Intel® FPGA

ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสิทธิ์การใช้งาน การรับไฟล์ใบอนุญาต การตั้งค่าไฟล์สิทธิ์การใช้งาน และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งาน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้