สร้างสรรค์นวัตกรรมจาก Edge สู่ Cloud ในระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมด้วย Intel® FPGAs

ด้วย FPGAs ของ Intel อุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยให้สามารถพัฒนาการออกแบบที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และปรับเน้นประสิทธิภาพได้