เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) สําหรับ NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

18684
11/13/2019

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) สําหรับ Intel®® NUC Kit NUC6i[x]SY และ NUC6i7KYK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 1.7 MB
  • SHA1: D87AEE65D19D3AFC9206DE2A5A10554CF9D9697C
  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 55.6 MB
  • SHA1: 660E10AE715A2E6067E6BD4584B2966CB0C3A70B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งเวอร์ชันไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) สําหรับ Intel®® NUC Kit NUC6i[x]SY และ NUC6i7KYK

ไฟล์ใดให้เลือก

  • RST_Win10-64-15.9.8.1050.zip: ไดรเวอร์สําหรับระบบปฏิบัติการ
  • RST-F6flpy-Win10-64-15.9.8.1050.zip: สําหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้