เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

18684
11/13/2019

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับชุด Intel® NUC NUC6i[x]SY และ NUC6i7KYK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 55.6 MB
  • SHA1: 660E10AE715A2E6067E6BD4584B2966CB0C3A70B
  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 1.7 MB
  • SHA1: D87AEE65D19D3AFC9206DE2A5A10554CF9D9697C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งเวอร์ชันของไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับชุด Intel® NUC NUC6i[x]SY และ NUC6i7KYK

เลือกไฟล์ใด

  • RST_Win10-64-15.9.8.1050.zip: ไดรเวอร์สําหรับระบบปฏิบัติการ
  • RST-F6flpy-Win10-64-15.9.8.1050.zip: สําหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 64 บิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้