เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ Thunderbolt™ 3 สําหรับ NUC6i7KYK

18745
5/27/2021

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์ Thunderbolt™ 3 Controller สําหรับชุด Intel® NUC6i7KYK (46)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.2 MB
  • SHA256: CD9660D52C3BD1C90BE43BAB467EC88010A040EDE843EE3A1705699392F8AC25

คำอธิบายโดยละเอียด

ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต

ผลิตภัณฑ์นี้เลิกการผลิตไปแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศยกเลิกการผลิต NUC

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือนี้จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ Thunderbolt™ 3 Controller สําหรับชุด Intel® NUC6i7KYK

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้

  • การปรับปรุงความปลอดภัย

หมาย เหตุ

สําหรับ ชุด Intel NUC NUC6i7KYK หากต้องการอัพเกรดเป็นเฟิร์มแวร์ Thunderbolt เวอร์ชัน 46 ต้องเป็นไปตามสองเงื่อนไข:

  1. BIOS ของคุณต้องเป็น 0059 หรือสูงกว่า
  2. SA# ต้องมี H9075x-111 หรือสูงกว่า

หาก NUC ของคุณมี SA#: H9075x-110 หรือต่ํากว่า คุณต้องใช้เฟิร์มแวร์ Thunderbolt เวอร์ชัน 27

สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีค้นหา SA# โปรดดูบทความ ระบุ Intel NUC ของคุณ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้