เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์Thunderbolt™ 3สําหรับ NUC6i7KYK

18745
5/27/2021

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 3 สําหรับชุด Intel® NUC6i7KYK (46)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.3 MB
  • SHA1: 960F0B6C69AB5A9EF5244F43C6B43F1CD95ECC85

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือนี้จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมThunderbolt™ 3สําหรับชุด Intel® NUC6i7KYK

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้

  • การปรับปรุงความปลอดภัย

หมาย เหตุ

สําหรับชุด Intel NUC NUC6i7KYK เพื่ออัปเกรดเป็นเฟิร์มแวร์Thunderboltเวอร์ชั่น 46 จะต้องมีเงื่อนไขสองข้อ:

  1. BIOS ของคุณจะต้องเป็น 0059 หรือสูงกว่า
  2. SA# ต้องเป็น H9075x-111 หรือสูงกว่า

หาก NUC ของคุณมี SA#: H9075x-110หรือต่ํากว่า คุณต้องใช้เฟิร์มแวร์ Thunderbolt เวอร์ชั่น27

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีค้นหา SA# โปรดดูบทความ ระบุ Intel NUC ของคุณ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้